top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Möysän Kuntostudio Fiilis Oy
Y-tunnus: 1557271-4
Osoite: Viipurintie 1
Postinumero: 15150
Postitoimipaikka: LAHTI
Puhelinnumero: +358505503637
Sähköpostiosoite: info@fiilis.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Möysän Kuntostudio Fiilis Oy
Nimi: Henni Heiskanen
Osoite: Viipurintie 1

Postitoimipaikka: LAHTI

Puhelinnumero: +358505503637

Sähköpostiosoite: info@fiilis.com

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Möysän Kuntostudio Fiilis Oy

Nimi: Henni Heiskanen

Osoite: Viipurintie 1

Postitoimipaikka: LAHTI

Puhelinnumero: +358505503637

Sähköpostiosoite: info@fiilis.com

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Rekisteröityneiden käyttäjien ryhmäliikuntatuntien varaukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.

 

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Emme käytä sivuillamme (https://www.fiilis.com) evästeitä eli cookie-toimintoa.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat käyttää evästeitä.

 

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mukavia treenihetkiä!

bottom of page